Stavební práce byly zahájeny vyklízením prostor a odkrýváním konstrukcí. 8.11.se sešli zástupci stavební firmy, investora, stavebního odboru městského úřadu a Národního památkového ústavu na prvním kontrolním dnu. Pracovnice Městského úřadu a NPÚ apelovaly na nutnost šetrného postupu bouracích prací vzhledem k narušené soudržnosti reliéfů s fasádou domu.