Rekonstrukce pokračuje odstraňováním vnesených novodobých vrstev. Postupně odhalujeme původní materiály a nosné konstrukce a vyhodnocujeme statickou únosnost. Hledání bodu, v němž se protne souhrn požadavků z hlediska technického a požadavků na ochranu architektonické památky se účastní vedle investora a jeho technického dozoru také zástupci Národního památkového ústavu, projekčního ateliéru a realizační firmy.