Původně vedlo schodiště do patra z průjezdu. Později bylo vybudováno pohodlnější schodiště. Nyní přesouváme schodiště do historické budovy nad gotickým klenutým sklepením z 2.poloviny 14.století.