V dvorním křídle nad pivovarem už vzniká nový prostor pro podkrovní garsoniéry. Původní trámy byly narušené ve větší míře, než napovídal předběžný průzkum. Proto byla konstrukce doplněna novými trámy v jižní části tohoto křídla a zachovalé trámy byly použity v severní části tohoto křídla domu.