Byla dokončena oprava krovu. Narušení krovu bylo způsobeno nedokončenou rekonstrukcí v roce 1940. V té době byla prováděna nadstavba o další patro, kvůli válečným událostem však byla zrealizována jen v jižní části domu a vazné trámy od té doby až do letošního roku zůstaly přerušené.