Komerční prostory K101 a K102 orientované do náměstí budou mít dostatek denního světla díky osazení velkých výkladců. Větší prosotor K102 bude mít i výhodu bezbariérového přístupu. Barva a tvarování rámů výloh kopíruje historické prvky z původních oken.