Od poloviny června pracují na fasádě restaurátoři. V první fázi odstraňují nánosy omítek a budou pokračovat doplněním a zpevněním poškozených částí reliéfů