Jan Hus se pod rukama restaurátorů objevuje v podobě, kterou mu vtiskl před 111 lety autor plastiky, V.Amort.

K příležitosti svátku Jan Husa připojujeme jeho krédo:

Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha