Na půdě jsme naši zlomky původního zábradlí

Slévárna v Dýšině nám zhotovila jeho přesnou kopii