Prosinec 2014: podpis smlouvy. Po půlročním jednání kupujeme Veliš. Před 100 lety byl ozdobou náměstí, dnes buditelé z plastik na fasádě mezi okny vycpanými skelnou vatou nad zalepenými výlohami herny vyhlíží demoliční četu sousední budovy hotelu Bílý lev. Mají z ní obavy, stejně jako já?

Leden 2015: demolice. Veliš se otřásá od gotických základů až po plastiku lva na atice. Byl propojen s  demolovaným objektem. Z boční stěny vypadávají kameny a cihly. Voláme stavební úřad a postupně také tři statiky. Předchozí vlastníci nestanovili ve stavebním řízení žádné podmínky demolice, není o co se opřít. S vlastníkem sousedního objektu jednáme o šetrnějším způsobu demolice.

Březen 2015: schůzka s majitelem herny. Smlouvu, kterou předchozí majitel uzavřel s platností do roku 2021, nelze předčasně vypovědět. Jednání slušné, ale důrazné. Při plánování rekonstrukce budeme muset respektovat přítomnost herny

Červen 2015: schůzka s architektem. Stávající stav máme zaměřený. V přízemí – kromě herny – vzniknou obchodní prostory, v druhém a třetím podlaží byty od 35 do 115 m2. Architekt správně předvídá, že největší problémy vzniknou při skloubení požadavků památkové péče, požárních, hygienických a stavebních technických norem.

Srpen 2015: podpis nájemní smlouvy pro minipivovar. Na Veliši se bude vařit pivo Revolta.

Prosinec 2015: Archiv a muzeum. Dohledáváme stavební a pozemkové plány a údaje o majitelích domu. Jsme překvapení vstřícností, dostáváme údaje o vlastnictví od roku 1650 a výsledky stavebně-historického průzkumu. Zdivo střední části přízemí tu stojí od poloviny 14.století. To je doba Karla IV.

Březen 2016: máme stavební povolení…samo o sobě to je výkon, kterého si cením stejně jako červeného diplomu inženýrského studia. Teď už to bude hračka, jenom stavbu zrealizovat.

Květen 2016: banka. Podmínky úvěru pro rekonstrukci jsou potvrzeny.

Srpen 2016: podpis smlouvy s  dodavatelem. Po tříkolovém řízení jsme vybrali firmu Tocháček. Důležitá kritéria výběru byla cena, zkušenost s obnovou památek a reference firem i investorů.

Prosinec 2016: statik. Praskliny ve zdivu, propadlé stropy, únosnost trámů – kontrolní propočty.

Březen 2017: schůzka v Beer-Cafe Revolta, NPÚ a architekt. Kavárna funguje za provozu stavby, využíváme ji jako místo k jednání. Stavba si musí vždy poradit s každým překvapením po odkrytí konstrukcí a rychle řešit změny v projektu, vše je třeba projednat s architektem, statikem, projektantem a NPÚ. Následuje jednání s dodavatelem o provedení, termínu a ceně.

Červen 2017: probíhá obnova secesní fasády. Cenové jednání s dodavatelem. Řešit osvětlení fasády.? Připomínkovat změnu topení. Změna dispozice koupelen (nevejdeme se pod trámy). Projednat změny s HZS. ? Zdivo komínů je nesoudržné, najít řešení pro vzduchotechniku. Zapracovat připomínky NPÚ. Objednat dlažbu. Posunout termín obkládání kamenem. Najít dodavatele litiny.

Září 2017: Prodloužení termínu stavby. Změna na pozici stavbyvedoucího, chybí výrobní kapacity. Nacházíme další záludnosti stavby, která rostla a měnila se v průběhu víc než šesti století. Z kvality neslevíme za žádnou cenu, to radši prodloužíme termín. Renesanční klenby a malby obnovíme.

Prosinec 2017: schválit nový harmonogram stavby. Objednat světla, posunout dodávku dveří, vyřešit parametry světlíku (varianta č. 16), proplatit faktury, připravit podklady pro banku, koupit kapra a stromeček. Schválit změnové listy 55-59, poslat návrh smlouvy nájemci, upřesnit výšku podlahy, zaměřit schody a vstupní dveře (posedmé). Zaslat upomínku na přepis elektroměru po bývalé herně (provoz herny se podařilo ukončit už v říjnu).

Leden 2018: pokládka historické dlažby, výmalby interiérů. Restaurování renesanční  klenby a výmalby v Masarykově pokoji.Vyzvednout opravenou Madonu (bude instalována ve vstupní hale), domluvit prohlídky s nájemci, domluvit návštěvu vedení města, připravit dokumenty ke kolaudaci. Připravit doklady ke kontrole čerpání dotace, upřesnit osazení světlíku, objednat kliky a zrcadla.

Únor 2018: poslat texty a fotky pro prezentaci obnovy památek. Upravit smlouvy s nájemci.Zrušit dovolenou. Volat dodavatele schodiště. Sakra, zase to nebere.Zajistit internet, antény a připojení elektroměrů. Reklamovat poškozenou dodávku a zařídit výměnu zboží.Připomínkovat změnové listy 60-63, vyhodnotit dopad na termín dokončení a finanční stránku projektu. Dokončit stavbu a nezbláznit se.

Březen 2018: návštěvní den. Veliš je po sto letech znovu ozdobou náměstí. Buditelé z plastik na zrestaurované secesní fasádě vyhlížejí pozvané hosty, kteří si přicházejí prohlídnout 14 nových bytů a obnovené společné prostory. Kavárna i pivovar ve dvoře nabízí občerstvení. V Masarykově pokoji jsou již obnoveny renesanční klenby a probíhá restaurování výmalby. V přízemí se připravují obchodní prostory pro nové nájemce.