ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Záměr přestavby bývalého hotelu na Rezidenci Veliš zpracoval architekt Aleš Klose a projektant Jan Trojan z pardubického Ateliéru Klose.