Rekonstrukce

Blog
Menu

Zde vás budeme seznamovat s průběhem rekonstrukce.
Můžete být on-line svědky vzniku nové podoby Rezidence Veliš. :-)

Z diáře investora

Prosinec 2014: podpis smlouvy. Po půlročním jednání kupujeme Veliš. Před 100 lety byl ozdobou náměstí, dnes buditelé z plastik na fasádě mezi okny vycpanými skelnou vatou nad zalepenými výlohami herny vyhlíží demoliční četu sousední budovy hotelu Bílý lev. Mají z ní obavy, stejně jako já?

Leden 2015: demolice. Veliš se otřásá od gotických základů až po plastiku lva na atice. Byl propojen s  demolovaným objektem. Z boční stěny vypadávají kameny a cihly. Voláme stavební úřad a postupně také tři statiky. Předchozí vlastníci nestanovili ve stavebním řízení žádné podmínky demolice, není o co se opřít. S vlastníkem sousedního objektu jednáme o šetrnějším způsobu demolice.

Březen 2015: schůzka s majitelem herny. Smlouvu, kterou předchozí majitel uzavřel s platností do roku 2021, nelze předčasně vypovědět. Jednání slušné, ale důrazné. Při plánování rekonstrukce budeme muset respektovat přítomnost herny.

Červen 2015: schůzka s architektem. Stávající stav máme zaměřený. V přízemí – kromě herny – vzniknou obchodní prostory, v druhém a třetím podlaží byty od 35 do 115 m2. Architekt správně předvídá, že největší problémy vzniknou při skloubení požadavků památkové péče, požárních, hygienických a stavebních technických norem.

Srpen 2015: podpis nájemní smlouvy pro minipivovar. Na Veliši se bude vařit pivo Revolta.

Prosinec 2015: Archiv a muzeum. Dohledáváme stavební a pozemkové plány a údaje o majitelích domu. Jsme překvapení vstřícností, dostáváme údaje o vlastnictví od roku 1650 a výsledky stavebně-historického průzkumu. Zdivo střední části přízemí tu stojí od poloviny 14.století. To je doba Karla IV.!!

Březen 2016: máme stavební povolení...samo o sobě to je výkon, kterého si cením stejně jako červeného diplomu inženýrkého studia. Teď už to bude hračka, jenom stavbu zrealizovat.

Květen 2016: banka. Podmínky úvěru pro rekonstrukci jsou potvrzeny.

Srpen 2016: podpis smlouvy s  dodavatelem. Po tříkolovém řízení jsme vybrali firmu Tocháček. Důležitá kritéria výběru byla cena, zkušenost s obnovou památek a reference firem i investorů.

Prosinec 2016: statik. Praskliny ve zdivu, propadlé stropy, únosnost trámů – kontrolní propočty.

Březen 2017: schůzka v Beer-Cafe Revolta, NPÚ a architekt. Kavárna funguje za provozu stavby, využíváme ji jako místo k jednání. Stavba si musí vždy poradit s každým překvapením po odkrytí konstrukcí a rychle řešit změny v projektu, vše je třeba projednat s architektem, statikem, projektantem a NPÚ. Následuje jednání s dodavatelem o provedení, termínu a ceně.

Červen 2017: probíhá obnova secesní fasády. Cenové jednání s dodavatelem. Řešit osvětlení fasády.? Připomínkovat změnu topení. Změna dispozice koupelen (nevejdeme se pod trámy). Projednat změny s HZS. ? Zdivo komínů je nesoudržné, najít řešení pro vzduchotechniku. Zapracovat připomínky NPÚ. Objednat dlažbu. Posunout termín obkládání kamenem. Najít dodavatele litiny.

Září 2017: Prodloužení termínu stavby. Změna na pozici stavbyvedoucího, chybí výrobní kapacity. Nacházíme další záludnosti stavby, která rostla a měnila se v průběhu víc než šesti století. Z kvality neslevíme za žádnou cenu, to radši prodloužíme termín. Renesanční klenby a malby obnovíme.

 

Prosinec 2017: schválit nový harmonogram stavby. Objednat světla, posunout dodávku dveří, vyřešit parametry světlíku (varianta č. 16), proplatit faktury, připravit podklady pro banku, koupit kapra a stromeček. Schválit změnové listy 55-59, poslat návrh smlouvy nájemci, upřesnit výšku podlahy, zaměřit schody a vstupní dveře (posedmé). Zaslat upomínku na přepis elektroměru po bývalé herně (provoz herny se podařilo ukončit už v říjnu).

Leden 2018: pokládka historické dlažby, výmalby interiérů. Restaurování renesanční  klenby a výmalby v Masarykově pokoji.Vyzvednout opravenou Madonu (bude instalována ve vstupní hale), domluvit prohlídky s nájemci, domluvit návštěvu vedení města, připravit dokumenty ke kolaudaci. Připravit doklady ke kontrole čerpání dotace, upřesnit osazení světlíku, objednat kliky a zrcadla.

Únor 2018: poslat texty a fotky pro prezentaci obnovy památek. Upravit smlouvy s nájemci.Zrušit dovolenou. Volat dodavatele schodiště. Sakra, zase to nebere.Zajistit internet, antény a připojení elektroměrů. Reklamovat poškozenou dodávku a zařídit výměnu zboží.Připomínkovat změnové listy 60-63, vyhodnotit dopad na termín dokončení a finanční stránku projektu. Dokončit stavbu a nezbláznit se.

Březen 2018: návštěvní den. Veliš je po sto letech znovu ozdobou náměstí. Buditelé z plastik na zrestaurované secesní fasádě vyhlížejí pozvané hosty, kteří si přicházejí prohlídnout 14 nových bytů a obnovené společné prostory. Kavárna i pivovar ve dvoře nabízí občerstvení. V Masarykově pokoji jsou již obnoveny renesanční klenby a probíhá restaurování výmalby. V přízemí se připravují obchodní prostory pro nové nájemce.

 

Odhalování konstrukcí

Rekonstrukce pokračuje odstraňováním vnesených novodobých vrstev. Postupně odhalujeme původní materiály a nosné konstrukce a vyhodnocujeme statickou únosnost. Hledání bodu, v němž se protne souhrn požadavků z hlediska technického a požadavků na ochranu architektonické památky se účastní vedle investora a jeho technického dozoru také zástupci Národního památkového ústavu, projekčního ateliéru a realizační firmy.

 

 

Stavební práce

Stavební práce byly zahájeny vyklízením prostor a odkrýváním konstrukcí. 8.11.se sešli zástupci stavební firmy, investora, stavebního odboru městského úřadu a Národního památkového ústavu na prvním kontrolním dnu. Pracovnice Městkého úřadu a NPÚ apelovaly na nutnost šetrného postupu bouracích prací vzhledem k narušené soudržnosti reliéfů s fasádou domu.

Kontrolní den


Archiv podle měsíců


Klíčová slova


partneři Rezidence Veliš

Bydlení a podnikání
na dobré adrese
Logo Veliš
Rezidence Veliš
Náměstí Republiky č.p. 64
Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoby

Ing. Zdeněk Ulrich, rekonstrukce
       tel. 777 941 194
Ing. Vlasta Ulrichová, pronájmy
       tel. 776 699 123
info@rezidencevelis.cz