Bývalí majitelé

Kateřina a Jan Velišovi

1650 Petr Keller

1674 Jiří Šulák

1680 Tomáš Rek, purkrabí Nové Vsi

1705 Tomáš Rek, hejtman v Stříteži u Jihlavy. Další Rekové: řeznický cechmistr, primátor města, panští úředníci

Do roku 1768 papírnický rod Losů

1768 prodává Carl Los a jeho žena Kateřina dům zvaný odedávna Kazdovský

1768 Václav Břeněk řečený též Kozlíček, rychtář vsi Michov, a jeho žena Vikrorie

172 Jan Veliš, koželuh, a jeho žena Kateřin a
Cyril Veliš, koželuh a Alžběta Velišová, zřídila koncesi pro zájezdní hostinec
1891 Otokar Veliš, pozvedl zájezdní hostinec na honosný Hotel Veliš

1914 Marie Velišová, vdova po Otokaru Velišovi

Anna Weinreb – Karenová a Marta Pličžková, nejmladší dcery Otokara a Marie Velišových

1962 vyvlastnil Hotel Veliš  po téměř 200 letech rodu Velišovu Československý stát rozhodnutím Hospodářské komise Městského národního výboru a předal jej do správy národnímu podniku Restaurace a jídelny

1990 dědicové rodu Velišova, Karenovi a Pličžkovi dostali zpět v restituci bývalý hotel

2014 dědicové Velišovi prodávají Hotel Veliš rodinné lesnické společnosti ULRICH – ŠPLÍCHAL