Dokončení rekonstrukce Hotelu Veliš v roce 1906 přihlíží tvůrci sochařské výzdoby Štursa a Amort.