Hotel Veliš býval také stanovištěm taxislužby.

Hotel Veliš v roce 1930.