Historie

Příběh Hotelu Veliš
Menu

Hotel Veliš je bývalý právovárečný měšťanský dům čp. 64 s dochovanými gotickými a renesančními prvky a secesní fasádou. Jeho prostory hostily význačné osobnosti z období konce monarchie a první republiky, k nimž patřil pozdější první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk či zakladatel Lidových novin Adolf Stránský.

Hotel Veliš, rezidence s osobitým kouzlem, má v dnešní době nepopiratelnou historickou hodnotu. Po zboření domů protilehlé strany náměstí, které musely za minulého režimu ustoupit nové komunikaci a moderní zástavbě, totiž patří mezi nejhonosnější budovy celého náměstí a zároveň mezi zdejší nejstarší domy.

Na první pohled nejnápadnější je secesní reliéfová výzdoba z roku 1906, vytvořená Vlastimilem Amortem ve spolupráci s jeho bratrancem Vilémem. Její součástí jsou reliéfní portréty Karla Havlíčka Borovského, Jana Amose Komenského a Petra Chelčického od Vlastimila Amorta a reliéf s námětem upálení M. Jana Husa od Viléma Amorta. Naleznete zde i heraldický štítek s iniciálami slavného hoteliéra. Nad vším bdí plastika českého lva od Jana Štursy, dominující průčelí hotelu. Odvážně ztvárněný symbol našeho národa, trhající okovy a pravou tlapou spočívající na knihách, představujících vědění, vznikl na sklonku života Habsburské monarchie. Okovy byly údajně symbolicky přetrženy po vzniku samostatného Československa. Kolem roku 1982 došlo patrně k poškození plastiky a následné opravě, při níž lev přišel o jeden ocas a získal poněkud jednodušší korunu.

Bílý lev na průčelí hotelu

Budova má gotické jádro, k němuž postupem času přibyly renesanční prostory a ostatní části domu se secesní fasádou.

Původně se jednalo o zájezdní hostinec, ze kterého se na počátku dvacátého století stal hotel mimořádné úrovně díky jeho tehdejšímu majiteli, jehož jméno i po sto letech zůstává v názvu domu. Právě Ottokar Veliš se rozhodl pro rozsáhlou přestavbu, po níž hotel poskytoval služby prominentním hostům. Pokoje ve druhém patře však vznikly až v průběhu druhé světové války v roce 1941.

 

Secesní fasáda hotelu

Stavební vývoj hotelu Veliš

Stavebně historický průzkum zpracoval Jaroslav Sadílek

Současnou podobu získal dům při rekonstrukci v roce 1906. Přesto však v jeho prostorách nacházíme prvky gotiky, renesance a klasicismu, které si uchoval z předchozích století. Díky tomu umožňuje retrospektivní náhled do minulosti a je pomyslnou kronikou architektury města Žďáru.

Majitelé a obyvatelé Kazdovského domu čp. 64 patřili v minulosti k významným žďárským osobnostem. V 17. a 18. století tu například žila rodina Rekových, jejíž členové byli řeznickými cechmistry, městskými primátory a také panskými úředníky. Ty vystřídal zámožný papírnický rod Loosů. Z rodu Wällschů, tedy Velišů, se jako první připomíná koželuh Jan Veliš, který dům získal v roce 1773. Jeho předek Mikuláš, koželužský tovaryš, se roku 1718 usadil v Novém Městě na Moravě, odkud k nám Jan přišel. Domu se pak dobrých 40 let říkalo „U koželuhů“. Janův syn Cyril Veliš zde zřídil zájezdní hostinec. Rodina odvozovala svůj původ od šlechtického rodu usazeného na hradu Veliš poblíž Jičína. Mezi majiteli tohoto původně královského hradu ale rodina, která by se po něm psala, nefiguruje.

Rozsáhlou rekonstrukci domu provedl Ottokar Veliš, hoteliér a starosta Města Žďáru, syn Cyrila Veliše a Alžběty Sadilové z Polné.

Ottokar Veliš

 TGM

V roce 2016 vstoupil hotel Veliš do nové éry svého vývoje. V tomto rozsáhlém objektu vznikne 5 komerčních prostor, 14 nových bytů a jedno studio. Ideou celé rekonstrukce je zachovat dobový ráz domu a současně vytvořit byty s vysokým standardem a atraktivní komerční prostory.

Současným majitelem hotelu Veliš je lesnická firma Ulrich-Šplíchal s.r.o. Sídlí v Poličce a působí především v oblasti Českomoravské vrchoviny.

Za zapůjčení cenných historických dokumentů a fotografií děkujeme rodině Karenově a Pličžkově, historiku Jaroslavu Sadílkovi, Archivu Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, Státnímu okresnímu archivu Žďár nad Sázavou a Národnímu památkovému ústavu. Za doplnění a opravy textu děkujeme Mgr. Stanislavu Mikule a Miloslavu Lopaurovi.

Bydlení a podnikání
na dobré adrese
Logo Veliš
Rezidence Veliš
Náměstí Republiky č.p. 64
Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoby

Ing. Zdeněk Ulrich, rekonstrukce
       tel. 777 941 194
Ing. Vlasta Ulrichová, pronájmy
       tel. 776 699 123
info@rezidencevelis.cz