Otokar Veliš

Hoteliérem se stal v osmadvaceti letech roku 1891
V letech 1893-1895 a 1901-1904 byl starostou Města Žďáru
Za jeho starostování byla založena 1. měšťanská škola ve Městě Žďáře
Zavedl pojmenování ulic ve Městě Žďáře
Zasloužil se o zbudování železnice Německý Brod – Žďár a železniční spojení s Brnem přes Tišnov
Podílel se na obnovení činnosti žďárského Sokola
V hotelu Veliš hostil významné osobnosti veřejného života českých zemí počátku 20.století.