Současný majitel

ULRICH – ŠPLÍCHAL s.r.o.

Navazujeme na tradici lesnického řemesla našeho kraje.
Spolupracujeme zejména se soukromými vlastníky a obcemi v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Podílíme se na tvorbě krajiny, která nás obklopuje a je součástí našeho života.
Základem naší práce je úcta k lesu a úcta k lidem.

Máme rádi příběhy a baví nás návrat ke kořenům. Probudit ducha starých věcí a vrátit jim smysl je pro nás vzrušující dobrodružství. Náš obdiv patří lidem, kteří s nadšením a s citem pro krásu vytrvale přetváří své okolí. Obnovou Veliše jim vzdáváme hold a zároveň jsme si splnili svůj velký sen.

Vlasta a Zdeněk Ulrichovi

Olga a Dan Šplíchalovi