Fasáda

Okna v prvním patře byla již restaurována. Po dobu rekonstrukce fasády jsou zakryta ochrannou folií a celá fasáda se skryla pod tkaninou, chránící chodce před prachem a úlomky, které odletují při čištění fasády.

Restaurování oken a dveří

Čelní fasáda byla osazena renovovanými původními okny. Po celou dobu stavby budou okna ochráněna před poškozením v rámci stavebních prací. Také byly dokončeny restaurátorské práce na původních vratech, ale vrata zůstanou uložena ve skladu a na dům budou umístěna až v závěru rekonstrukce domu. Barva truhlářských prvků byla připravena v souladu s výsledky restaurátorského průzkumu…