VSTUPTE...

REKONSTRUKCE

Příběhy majitelů domu čteme od roku 1650 z kronik a pozemkových knih. Předchozí majitelé vepsali své příběhy do klenebních oblouků, do opěrných zdí i výmaleb, které jsme odhalili v průběhu rekonstrukce.

Tudy vede cesta k příběhu Veliše, jeho předchůdců i následovníků. Vstupte …