MASARYKŮV POKOJ

Profesor Masaryk nocoval v hotelu Veliš při návštěvách Vysočiny. V místnosti s renesančními klenbami byl nejlepší hotelový pokoj a tak je zřejmé, že právě zde Veliš ubytoval prominetního hosta. V době, kdy hotel Veliš připadl pod správu podniku Restaurace a jídelny, napadlo někoho přeměnit tuto místnost na bar a vylepšit ji červeným nátěrem.